Filmikuvaus

Olen erikoistunut
mustavalkofilmillä kuvaamiseen.
Filmikuvaus tuo esiin syvyyttä, tekstuuria ja tunnelmaa, jota on vaikea saavuttaa muilla kuvausmenetelmillä.

Koko prosessi filmien kehittämisestä valmiiden paperikuvien vedostamiseen, tapahtuu käsityönä omassa pimiössäni, jonka olen rakentanut kotini kellariin.

Käyttämäni filmikamerat ja tekniikat tarjoavat ainutlaatuisen tavan tallentaa hetkiä. Niiden luoma tunnelma on vertaansa vailla. Jokainen kuva on harkittu ja täynnä merkitystä, poiketen digitaalikuvien suuresta määrästä. Tämä lähestymistapa korostaa jokaista otosta ainutlaatuisena taideteoksena, joka ansaitsee tulla nähdyksi ja koetuksi fyysisessä muodossa.

Filmikuvat eivät päädy samalla tavalla unohduksiin kovalevyjen syövereihin.
Ne ovat käsin tehtyjä ajattomia taideteoksia, joissa valon ja varjon leikki saa täyden loistonsa.

Filmin kehitys


Kun filmi on kuvattu, sen kehitysprosessi on avainasemassa.

Eri aikojen, kemikaalien ja niiden sekoitussuhteiden huolellinen valinta ja säätely vaikuttavat merkittävästi siihen, millainen lopullinen negatiivi saadaan. Kehitysaika, kehitteen lämpötila ja kemikaalien sekoitussuhde määrittelevät lopputuloksen.

Tämä vaihe on kriittinen. Tässä voimme korostaa haluttuja ominaisuuksia. Mikäli prosessia ei hallita tarkasti, riskinä on kaikkien kuvien menettäminen. Tässä prosessissa yhdistyvät kemiallinen osaaminen ja luova näkemys, mikä mahdollistaa ainutlaatuisten ja visuaalisesti rikkaiden kuvien syntymisen.

Vedostus


Kun negatiivista tehdään paperikuva, siirrytään kehitysprosessin seuraavaan taiteelliseen vaiheeseen.

Valotusaika ja -voimakkuus yhdessä valittujen kemikaalien ja papereiden kanssa määrittelevät lopullisen vedoksen kontrastin, sävyalueet ja yksityiskohdat.
Tämä prosessi vaatii tarkkaa säätelyä ja kokeilua.

Monet muuttujat mahdollistavat luovan ilmaisun ja henkilökohtaisen kosketuksen lisäämisen jokaiseen kuvaan. Vedostaja voi manipuloida lopputulosta monin tavoin, esimerkiksi käyttämällä erilaisia kehitystekniikoita: osittainen valotus tai peittely, joilla voidaan korostaa tai pehmentää tiettyjä kuvan osia. Käsityönä tehty vedostaminen ei ole pelkästään tekninen prosessi, vaan se vaatii myös taiteellista näkemystä ja tulkintaa, jotta jokaisesta vedoksesta saadaan esiin sen ainutlaatuinen luonne ja tunnelma.

Scroll to Top